– Bezpłatne pozyskiwanie certyfikatów

Na podstawie umowy podpisanej z Operatorem sieci Pionier mamy możliwość bezpłatnego pozyskiwania certyfikatów.

Ze strony uczelni przedstawicielami Instytucji Certyfikowanej są pracownicy Centrum Sieci Komputerowych: mgr Piotr Władysław Sawicki oraz mgr Barbara Szłapka.
Administrator strony/serwera występujący o certyfikat proszony jest o utworzenie klucza prywatnego oraz pliku z żądaniem podpisania certyfikatu i przesłanie go jednemu z ww. przedstawicieli.
Równocześnie informuję, że pracownicy CSK służą pomocą w tym temacie.

Uwaga zmiana:

Od dnia 1 lipca 2015 roku usługa TCS jest obsługiwana przez nowego dostawcę certyfikatów firmę DigiCert.

Zgodnie z umową wszystkie certyfikaty podpisane przez Comodo zachowają swoją ważność zgodną z datą ważności wydanego certyfikatu.
Nie będzie konieczności wymiany aktualnych certyfikatów.

Barbara Szłapka
Centrum Sieci Komputerowych

Opublikowane: 27.11.2015 r.

Zadzwoń do nas! +48 71 320 56 60
Nasza siedziba ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
Back to top