– Informacje

Wsparcie techniczne systemu Windows 7 skończyło się 14 stycznia 2020 r. Firma Microsoft nie będzie już udostępniać wsparcia technicznego produktu.

Nie oznacza to jednak ryzyka poważnej awarii czy zakończenia funkcjonowania systemu po tej dacie. Należy teraz szczególnie zadbać o zwiększenie ochrony komputera, przede wszystkim dbając aby system antywirusowy był aktualny.

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.