– CSK odpowiedzialne za kontakty z operatorem telekomunikacyjnym

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż Centrum Sieci Komputerowych zostało wyznaczone na jednostkę odpowiedzialną za kontakty z operatorem telekomunikacyjnym, obecnie Telekomunikacją Polską S.A. Wszelkie nowe procedury oraz zmiany związane z operatorem telekomunikacyjnym należy dokonywać za pośrednictwem Centrum Sieci Komputerowych, w szczególności dotyczy to zawierania nowych umów i uruchamiania nowych miejskich numerów w telefonicznych. W przypadku zawarcia umowy przez osobę mającą stosowne upoważnienie, lecz niebędącą pracownikiem Centrum Sieci Komputerowych, osoba ta powinna w formie pisemnej zawiadomić jednostkę o podpisaniu umowy, wskazując jednocześnie źródło finansowania przedmiotu umowy.

Pismo w wersji elektronicznej do pobrania

Wnioski do pobrania:

Piotr Władysław Sawicki

Opublikowane: 25.01.2012 r.

Zadzwoń do nas! +48 71 320 56 60
Nasza siedziba ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
Back to top