– ELS – Elektroniczna Legitymacja Studencka

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w wyniku problemów technicznych podczas wydruku Elektronicznych Legitymacji Studenckich dla studentów I roku semestru zimowego 2018/19 mógł zostać niewłaściwie wydrukowany kod pocztowy miejscowości.
Powyższy błąd nie ma żadnego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.
Legitymacje studentów, którzy chcą w ww. przypadku je wymienić należy dostarczyć do Centrum Sieci Komputerowych – pokój 14 w godzinach 12-13.

Za utrudnienia przepraszam

mgr Piotr Władysław Sawicki
Dyrektor Centrum Sieci Komputerowych

 

Zasady dotyczące  przygotowywania i wydawania Elektronicznych  Legitymacji Studenckich dla nowo przyjętych studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

https://www.upwr.edu.pl/akty_prawne/47142/zarzadzenie_nr_187_2017_rektora_uniwersytetu_przyrodniczego_we_wroclawiu_z_dnia_12_grudnia_2017.html


Uwaga:
przedłużanie ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej odbywa się w Dziekanatach

 

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top