– O CSK

Kod jednostki: ICSK
Jednostka pozawydziałowa

Nasza siedziba:

ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław

gmach główny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – parter, pokoje: 07, 08, 09, 10, 14, 15;
budynek  A1 przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 42 – pokój 103
oraz
budynek Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu przy ul. Chełmońskiego 37/41, pokój: nr 110.

tel.: 71 320-5660
faks: 71 320-5642
E-mail: csk@upwr.edu.pl

mapa csk


Centrum Sieci Komputerowych powstało z przekształcenia Ośrodka Zastosowań Informatyki w pozawydziałową jednostkę Akademii Rolniczej (Zarządzenie nr 32/2000 Rektora z 5 czerwca 2000).
Celem CSK jest zapewnienie użytkownikom uczelnianej sieci komputerowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dostępu do uczelnianych i światowych zasobów sieciowych.
Zgodnie z §2 zarządzenia nadzór nad funkcjonowaniem Centrum Sieci Komputerowych sprawuje Prorektor ds. rozwoju uczelni, a jednostką zarządza Dyrektor powołany przez Rektora.
Organem doradczym Prorektora ds. rozwoju uczelni w sprawach dotyczących uczelnianej sieci komputerowej jest Rada Użytkowników Sieci Komputerowych.

Od 2011 roku Centrum Sieci Komputerowych administruje sieciami telefonicznymi na Uczelni.


Centrum Sieci Komputerowych działa zgodnie z treścią Regulaminu CSK.

Zadzwoń do nas! +48 71 320 56 60
Nasza siedziba ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
Back to top