– Procedura wyrabiania duplikatu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej dla studentów zagranicznych

1. W celu wyrobienia duplikatu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej należy wypełnić wniosek dostępny na stronie:
Na formularzu wymagane są pola:
imię, nazwisko, wydział, kierunek, nr albumu
2. Wpłacić 25.50 zł na konto z dopiskiem: ELS 38
PKO BP S.A. Wrocław, Nr konta: 621020 5242 0000 2102 0029 2045
3. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty składamy w swoim dziekanacie. Wniosek musi być podpisany przez Dziekana wydziału.
4. Odbiór Elektronicznej Legitymacji Studenckiej odbywa się w dziekanacie.
(procedura wyrobienia ELS nie przekracza 14 dni roboczych od momentu dostarczenia POPRAWNIE wypełnionych dokumentów).
Zadzwoń do nas! +48 71 320 56 60
Nasza siedziba ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
Back to top