– Procedura wyrabiania Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej

W celu wyrobienia pierwszej Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej należy wypełnić wniosek (+ zdjęcie) dostępny na stronie:

https://www.csk.upwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/09/zalaczniki_word_nowa.doc

Na formularzu wymagane są pola:

imię, nazwisko (czytelnie), PESEL, stanowisko, tytuł, stopień naukowy, nazwa jednostki organizacyjnej

  1. Poprawnie wypełniony wniosek składamy w Dziale Kard i Spraw Socjalnych.
  2. Odbiór Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej odbywa się w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych. (legitymacje drukowane są bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku, a procedura nie przekracza 14 dni roboczych od momentu dostarczenia POPRAWNIE wypełnionych dokumentów).

W przypadku nie otrzymania legitymacji lub ewentualnych problemów i pytań proszę o wiadomość na adres: zdjecie@upwr.edu.pl

Zadzwoń do nas! +48 71 320 56 60
Nasza siedziba ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
Back to top