– Wytyczne dotyczące wysyłania poczty

Dla usprawnienia procesu rozsyłania wiadomości pocztowych do grup użytkowników uczelnianego systemu pocztowego przez Centrum Sieci Komputerowych, odbywającego się na wniosek osób reprezentujących poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni, ustalono jednolitą procedurę formatowania komunikatów.

Poczta przygotowana do wysłania powinna być:

  1. wszelkie informacje powinny być zamieszczane na stronach www jednostek organizacyjnych Uczelni a wysyłana wiadomość pocztowa powinna zawierać link do strony z informacją,
  2. poczta przygotowana do wysłania powinna być opisana imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym, jednoznacznie wskazującymi nadawcę wiadomości,
  3. w treści podstawowej należy napisać, czego dotyczą szczegóły zawarte w załączniku (jeśli występuje),
  4. prośba o rozesłanie poczty powinna zawierać informację, jakiej grupy pracowników dotyczy.

Zastosowanie powyższych zasad zapewni właściwy przepływ informacji powodując, że wiadomość dotrze wyłącznie do osób, dla których jest przeznaczona.

mgr Piotr W. Sawicki
Dyrektor Centrum Sieci Komputerowych

Opublikowane: 05.01.2010 r.

Zadzwoń do nas! +48 71 320 56 60
Nasza siedziba ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
Back to top